Korzyści z nauki w szkole muzycznej

Korzyści z nauki w szkole muzycznej

Korzyści z nauki w szkole muzycznej – zainteresowanie dziecka muzyką to bardzo dobra informacja dla rodziców.  Pasje rozwijają człowieka, ułatwiają nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi. Muzyka to dla pasjonatów drugie życie. Wartość edukacji muzycznej jest nie do przecenienia. To nie tylko nauka gry na instrumencie, ale także mnóstwo pozamuzycznych korzyści rozwojowych. Nauka w szkole muzycznej  wpływa na rozwój osobowości dziecka.

Badania nad wpływem edukacji muzycznej na ogólny rozwój dziecka

Korzyści z nauki w szkole muzycznej
Korzyści z nauki w szkole muzycznej

Rodzicom zapisującym dzieci do szkoły muzycznej przyświeca jeden cel – rozwijanie uzdolnień i umiejętności muzycznych. Badania naukowe prowadzone w wielu krajach potwierdzają, że nauka w szkole muzycznej daje szereg innych korzyści. Dzieci, które uczą się nauki na instrumencie i śpiewu mają o jedną trzecią lepiej wykształcone zdolności myślenia przestrzennego i abstrakcyjnego od swoich rówieśników. Naukowcy udowodnili, że spędzanie zbyt wielu godzin przed komputerem zmniejsza zdolność myślenia abstrakcyjnego. Wyniki wieloletnich badań pokazują, że dzieci uczące się w szkole muzycznej lepiej rozwijają umiejętności językowe (dotyczy języka ojczystego i języków obcych) oraz matematyczne. Według badań amerykańskich, wśród osób, które uczęszczały do szkoły muzycznej, 64% podejmuje studia wyższe w różnych kierunkach. Muzyka rozwija inteligencję, koncentrację, pamięć i wyobraźnię. Polskie badania udowodniły, że młodzież ucząca się w szkole muzycznej ma lepiej rozwiniętą zdolność logicznego myślenia, jest dokładniejsza w pracach umysłowych i dłużej koncentruje się na wykonywanej czynności. Osoby uzdolnione muzycznie  łatwiej uczą się języków obcych i szybciej osiągają sprawność komunikacyjną w danym języku.

Uwolnienie od stresu

Edukacja muzyczna to nie tylko uczenie się muzyki i rozwój ważnych zdolności, ale także uwrażliwienie na wartości estetyczne dzieła zdolność do analizy i syntezy. Muzyka pozytywnie wpływa na pamięć, koncentrację, uwalnia od stresu, pomaga w procesie przyspieszonego  uczenia się. Spokojne tony obniżają ciśnienie krwi i przywracają rytm serca do granic normy. Muzyka klasyczna obniża poziom stresu i pobudza do aktywności system immunologiczny, synchronizuje umysł i ciało. Publiczne koncerty uczą radzenia sobie ze stresem i podejmowania ryzyka. W późniejszych latach procentuje to umiejętnością panowania nad nerwowymi sytuacjami.

Polecamy szczególnie:

Umiejętność rozwiązywania problemów

Nie do przecenienia jest w szkole muzycznej  nauka logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów poprzez wyobrażenie sobie różnych rozwiązań, z których każde może pomóc w rozwiązaniu problemu. Zamiast uczenia się przestarzałych norm, uczniowie szkoły muzycznej szukają kilku odpowiedzi, ponieważ dzieło muzyczne nie ma jednolitej interpretacji. Dzieci obcujące ze sztuką, lepiej radzą sobie z pisaniem testów i na zdają maturę z dobrym wynikiem. Szkoła muzyczna rozwija umiejętność wkładania wysiłku w osiągnięcie celu – uczeń wie, że dobre wykonanie pracy wymaga wielu wysiłków. Młodzież ucząca się w szkole muzycznej jest zmobilizowana do osiągania coraz wyższych celów, więc w wieku dorosłym w pracy, takie osoby są przywódcami zespołu. Dobre wykonanie utworu jest możliwe jedynie dzięki wytężonej pracy i wytrwałości, a to niezwykle pożądane przez pracodawców cechy osobowości pracownika. Nauka w szkole muzycznej kształtuje umiejętności pracy zespołowej i dyscyplinę i pokazuje, że praca zespołowa składa się z zaangażowania indywidualnego i wspólnych ćwiczeń. Dziecko uczące się w szkole muzycznej ma zdrowe poczucie własnej wartości, zna swoje mocne strony, potrafi zaprezentować swoje zdolności, potrafią się lepiej komunikować z innymi. W szkole muzycznej poznaje się prawdziwe, artystyczne dusze, jest mniej konfliktów wśród rówieśników.

Obcowanie ze sztuką

Nauka w szkole muzycznej daje możliwość odkrywania innych kultur- poznania ich muzyki, historii i tradycji. Obcowanie ze sztuką uwrażliwia na różnorodność, uczy akceptacji i szacunku dla dorobku kulturalnego, tworzy pomost do dobrych relacji międzyludzkich. Nauka w szkole muzycznej uwrażliwia na piękno dźwięków. Edukacja muzyczna poprawia jakość życia, już jako osób dorosłych. Nie każdy absolwent będzie wielkim muzykiem, gwiazdą estrady, autorytetem muzycznym, ale każdy uczeń wyniesie ze szkoły muzycznej coś dla siebie, bardzo ważne umiejętności społeczne i muzyczne. Muzyka i sztuka dają coś na wzór schronienia przed kłopotami życiowymi – słuchając muzyki lub wykonując jakiś utwór nie myśli się o problemach życiowych – jest tylko człowiek i muzyka.

 Nauka w szkole muzycznej to postawienie wszystkiego na jedną kartę – na związanie się z muzyką na dobre i na złe. Później jest bardzo trudno porzucić muzykę i przekwalifikować się na inną branżę. Posłanie dziecka do szkoły muzycznej to bardzo dobry pomysł pod warunkiem, że pociecha    bardzo chce uczyć grać się na instrumencie i wykazuje zainteresowanie muzyką. Zapisanie dziecka do szkoły muzycznej z powodu tradycji rodzinnych, czy chęci kształcenia kompetencji społecznych może sprawić, że pociecha nie czuje magii dźwięków.